Vurdering

Professionel håndtering af konkurs, betalingsstandsning og fusion

Konkurs – Betalingsstandsning – Fusion
Hurtig og kompetent udrykning for,

Vurdering af

 • Fabriksanlæg
 • Maskiner og udstyr indenfor træ, metal, plastik m.v.
 • Entreprenørmaskiner / Landbrugsmaskiner
 • Biler – alle typer
 • Aktiver ved fusion af virksomheder

Sikring af værdierne

 • Registrering og sikring af aktive

Opbevaring

 • Af materiel – indendørs/udendørs – på aflåste pladser
 • Arkivmateriale / regnskaber: Opbevaring og destruktion (efter 5 år).

Salg

 • Hjælp til salg
 • Fremvisning af aktiver – overalt i Danmark
 • Annoncering m.v.
 • Auktion / evt. garantisum

Oprydning

 • Totaltømning / oprydning af bygning
 • Bortskaffelse af affald m.v.
 • Bygninger afleveres klar til videresalg

Følg med på Facebook

Vi opdaterer vores Facebook løbende, så liker du os, kan du følge med i, hvad der sker i virksomheden.